Chiến tranh giữa '' boy and girl ''
Bỗng có 1
tiếng hét lớn :

- Gì ... ! ... có 4 người mới sắp chuyển tới đây àh ? ( tiếng
cũa nhỏ Tin vang khắp lớp)

- Ừh ! Còn nghe nói là 4 nam sinh nữa đóa . ( Jun...